Globalleşen dünya ile müşterek ihtiyaçların farklılaşması;hizmet beklentilerin artmasına neden olmuştur. Bu noktada artan beklentiler; hizmet alan halkın, hizmet veren belediye kurum ve kuruluşlarından kişisel beklentilerinin artmasına neden olmuştur. Bu kıstası göz önünde bulundurduğumuzda kurumsal olarak sunduğumuz eğitimlerde tek gayemiz topluma,insana, doğaya duyarlı; kendisinin ve mesleğinin toplumsal, eğitimsel gelişmedeki rolünü kavramış; mesleki yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme ve çalışma biçimini benimsemiş; kamusal yararları gözeten; yaratıcı ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmektir.

Fotoğraf Galerisi