• M
  • Hydrangeas
  • Chrysanthemum
  • M
  • M
  • M
  • M
Dikmen Vadisi Son Etap Rekreasyon Alanı Çelik Köprüler Yapımı

Yıldızevler Mahallesi-Hilal Mahallesini Hollanda Caddesine bağlayan 684. Sokak ile Dikmen Naci Çakır Mahallesi Sinan Caddesinin bağlayan 20 m genişliğindeki yolun araç, yaya, bisiklet geçişini sağlanması amaçlanmaktadır. Bu iş kapsamında 176 metrelik ve 44 mtrelik çelik köprüler bunların betonarme elemanları, ve köprülere iniş çıkış asansörlerini kapsamaktadır.