• M
  • Hydrangeas
  • Chrysanthemum
  • M
  • M
  • M
  • M

METROPOL İMAR A.Ş. NİN KURULUŞUNDAN BU YANA YÜRÜTÜLEN PROJELER


 
ANKARA PROJELERİ

Büyükşehir Belediyesi ile Metropol İmar A.Ş. arasından 11.06.1990 tarihinde imzalanan protokole göre Tüm planlama ve projeleri Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan 204 ha’lık işte; 60 kooperatife 7158 konutluk arsa tahsisi yapılmış maksimum 100 m² lık konutlar 5-8 katlı bloklar olarak tasarlanmış ve inşaatların uygulama kontrollüğü de firmamızca tamamlanmıştır.

Büyükşehir Belediyesi ile Metropol İmar A.Ş. arasında 11.06.1990 tarihinde imzalanan protokole göre tüm planlama ve projeleri Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan 200 ha.lık işte; 05.02.1994 tarihinde Devlet Bakanı Türkan AKYOL ile Metropol İmar Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Abdulrahman Oğultürk arasında imzalanan protokol ile  100 m² lık normal ve 150 m² lık dubleks 5 katlı bloklar olarak tasarlanmış 6290 konutluk arsa tahsisi çalışmaları yapılmış ve inşaatların uygulama kontrollüğü de firmamızca tamamlanmıştır.

Uygulama ve kontrollük hariç tüm planlama ve Projeler Genel Müdürlüğümüzce yapılmıştır. Proje bölgesinde önerilen 27 ha.lık konut alanında;1679 konut birimi olup 65 m² - 80 m² lik 1-2 katlı binalar ile 80 m² lik 3-4 katlı bloklardan müteşekkildir.

Genel Müdürlüğümüzce yapılan, 185 ha alanda düşük yoğunluklu 1-2 katlı düşük gelirli vatandaşlara uygun planlanan revize 1/5000 nazım imar planı ve 1/2000 yerleşim planları  projelendirilmiş ancak uygulanmaya geçilmemiştir.

604 ha’lık alanda Genel Müdürlüğümüzce 1/5000 ölçekli revizyon Nazım İmar planı çalışması yapılarak 17/05/1993 tarihinde onanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilmiştir.

Tüm planlama ve projeleri Genel Müdürlüğümüz  tarafından yapılan 4 ha’lık Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Gençlik  Evi Projesi işi ile 20 ha’lık Ana yeşil Aks Peyzaj projesi ve 500 ha’lık alanda avan projelendirilmesi yapılan 9934 konutluk arsa tahsisi çalışmaları yapılmış ve inşaatların uygulama kontrollüğü de firmamızca tamamlanmıştır.

Metropol İmar A.Ş. ve Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında 03.09.1990’ da yapılan sözleşme ile Mamak Caddesi üzerinde 5 ha’lık alanda mevcut park ve Pazar yerinin Sosyal Tesisleri ile birlikte 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar planları ile 1/500 ve 1/200 kentsel tasarım ve peyzaj projeleri yapılmıştır.

Metropol İmar  A.Ş. ve Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında 23.11.1990 tarihli sözleşme ile  Mamak Tuzluçayır da belde evi, kreş, sağlık evi, semt spor alanları, yaşlılar odası ile mahalli hizmet ve eğitim birimlerinin yer aldığı fizibilite, mimarlık, mühendislik ve çevre tasarım projeleri tamamlanmıştır. 

Metropol İmar A.Ş. ile Gölbaşı Belediyesi arasında yapılan 08.06.1992 tarihli protokolle Şafaktepe mahallesinde 7,93 ha’lık Gölce Konut alanında 3’er katlı 8 bloktan oluşan 120m² lik 48 konutun 1/500 yerleşim planı yapılarak mimari uygulama ve detay projeleri’ de 1992 yılında tamamlanarak inşaatına 1993 de başlanılmıştır.

Metropol İmar A.Ş. ve Gölbaşı Belediyesi arasında, yapılan 27.07.1993 tarihli protokolle 17,33 ha’lık 2 yapı adasında 4’er katlı her katta 4 daireli bloklardan oluşan 100 m²lik toplam 384 konut ile 22,5 ha’lık 2.kesimde 120 m² lik dubleks 226 konut ile sosyal ve ticari tesislerin yerleşim planları, mimari, statik ve mekanik tesisat projeleri  yapılmıştır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, UNİCEF ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu ile ortak  yürütülen   çalışma kapsamında Yenişehir çok katlı otoparkının 1400 m² 1.katında günlük bakım yurdunda  İdari ve Mali birimler ile sosyal donatıların olduğu proje 1992 yılında Genel Müdürlüğümüzce tamamlanarak 1993 yılında faaliyete geçirilmiştir.

Yenimahalle toptancı hali alanında taşıyıcı sistem hariç yıkılıp yeniden Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Ofisi ve Daire Başkanlıkları olarak Genel Müdürlüğümüzce projelendirilip uygulama ve kontrollüğünün de yapıldığı 11.004 m² lik 2 katlı binanın yapımı 1994 de tamamlanmıştır.

ANKARA DIŞI PROJELER

Eskişehir Belediyesi ile Metropol İmar AŞ. arasında 10.09.1990 tarihinde imzalanan sözleşmeye göre Eskişehir Sıcak Sular Bölgesi Merkez Projesi kapsamında 18,9 ha’lık alanda 1/1000-1/5000 ölçekli İmar planı, 1/500 ölçekli Vaziyet ve Kentsel tasarım planları üretilmiştir.

Eskişehir Kent  merkezindeki Odun Pazarı Kavşağı 1/1000-1/5000 İmar planları hazırlanmıştır.

Eskişehir Belediyesi ile 18.08.1989’ da imzalanan sözleşme kapsamında Odun Pazarı Konut alanı ile Taşbaşı-Sıcak Sular merkezini birbirine bağlayan ulaşım aksanın yaya alanı olarak düzenlenmesi  amacıyla Kentsel tasarım, peyzaj, kentsel mobilya, aydınlatma ve saha drenajı projeleri ile keşifleri ve ihale dosyaları hazırlanmıştır.

Eskişehir Belediyesi ile ANKARA MESKEN San.ve İnş.A.Ş arasında 18.08.1989’da imzalanan sözleşme kapsamında, Söz konusu işin mimarı, statik, tesisat,elektrik uygulama projeleri , detay projeleri ile keşif evrakları ve ihale dosyaları hazırlanmıştır.

Eskişehir Belediyesi ile ANKARA MESKEN San.ve İnş.A.Ş arasında 18.08.1989’ da imzalanan sözleşme kapsamında mevcut ve yapım aşamasındaki kavşakların envanterlerinin oluşturulması, projelerinin ve raporlarının hazırlanarak ihale dosyasının tamamlanması.

Eskişehir Belediyesi ile ANKARA MESKEN San.ve İnş.A.Ş. arsında 18.08.1989’ da imzalanan sözleşme kapsamında Toplu Taşım Projesi ve raporları hazırlanmıştır.

Silivri Belediyesi ile TC. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi arsında Belediye arsaları üzerinde Toplu Konut ve Kentsel çevre üretimi kredilendirilmesine dair Yönetmenlik çerçevesinde 20.05.1993 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında Proje ve Teknik hizmetler Müşavirliği, Yönetim Müşavirliği ve İnşaat Kontrollük Müşavirliği hizmetlerini SİLİVRİ E5  karayolu Kuzeyindeki Harmanlık Toplu Konut alanının 4,6 ha’lık kısmında Genel Müdürlüğümüz üslenmiştir. Bu doğrultuda 418 konutluk alanın alt yapı projeleri, Jeoteknik raporları, mimarı –statik –tesisat ve elektrik uygulama projeleri ve İnşaat kontrollük hizmetleri tamamlanmıştır.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi arasında Belediye arsaları üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine dair Yönetmelik Çerçevesinde 20.07.1993 tarihinde imzalan Sözleşme kapsamında; Genel Müdürlüğümüz 14,9 ha alan da 680 konut ve sosyal tesisinin 1/1000 imar plan revizyonu, yol ve ulaşım yapıları, içme,  kullanma suyu, pissu, kanalizasyon, elektrik ve sokak aydınlatma, telekomünikasyon, sosyal tesis, mimarı, statik, tesisat ve Kentsel Tasarım-Çevre ve Peyzaj projelerini (1/1000 avan-1/500 kesin ve 1/200 uygulama projeleri) tamamlamıştır.

Van Kentinin güneyinde 214 ha’lık Mavi Kent Toplu Konut alanının 178 ha’lık ve 3766 konutluk kısmının teknik altyapı projeleri, mimarlık ve mühendislik projeleri ön fizibilite raporu, kamulaştırma çalışmaları ile uygulama ve danışmanlık hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce yapılmıştır.

Keşan Toplu Konut alanın güneydoğusunda 80 ha’lık alanda 60 m² –80 m² -100 m² lik normal ve 150 m² lik dubleks olmak üzere toplam 3075 adet konut,  sosyal, tesisler,  peyzaj, pissu ve yağmur suyu projelerinin fizibilitesi çıkarılarak planlamaları yapılmıştır.

Bornova Yenikent Konut üretim Yapı Kooperatifleri Birliği (BOR-KOOP) ile Metropol İmar AŞ.arasında 11.12.1992’ de imzalanan ön protokol doğrultusunda; 15 ha’lık Çamdibi Toplu Konut alanında 80 m²-100 m² lik 850 konutun alternatif yerleşim planları ile mimari avan projeleri tamamlanmıştır.

Avanos Belediyesi ve Metropol İmar AŞ. arasında 27.01.1992’ de imzalanan protokol ile 7,68 ha alanda yer alan Çanak-Çömlek Müzesi restorasyon projesi ve alanın çevre düzenleme ve peyzaj projeleri tamamlanmıştır.

Burdur Belediyesi ile Metropol İmar AŞ. arasında 1993’de imzalanan protokol ile Ulucami Çevresindeki tarihi Şadırvan, saat kulesi ve cenaze törenlerinin yapıldığı 1300 m² alanın tarihi dokusu korunarak mevcut döşeme malzemeleri değiştirilmiştir.1/1000 peyzaj uygulama projeleri yapılmıştır.


DİKMEN VADİSİ KONUT VE ÇEVRE GELİŞTİRME PROJESİ
I.-II.ETAP PROJELERİ
I. VE II.BÖLGE YOL, KANALİZASYON VE İSTİNAT DUVARI İNŞAATI İŞİ
HAKSAHİBİ KONUTLARI 404 KONUT İNŞAATI İŞİ
KÜLTÜR KÖPRÜSÜ VE KONUT KULELERİ İNŞAATI İŞİ
HAKSAHİBİ KONUTLARI 654 KONUT İNŞAATI İŞİ
KÜLTÜRPARK ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İNŞAATI İŞİ
HOŞDERE VE DİKMEN KAPI KONUTLARI İNŞAATI İŞİ
II.BÖLGE HOŞDERE YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKE TESİSİ İŞİ   
II.BÖLGE DİKMEN YAKASI, ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKE TESİSİ İŞİ
ÇANKAYA PARK EVLERİ VE DİKMEN TARAFI  STÜDYO EVLER İNŞAATI İŞİ
ÇANKAYA EVLERİ VE TERASEVLER İNŞAATI İŞİ
LÜKS KONUT İNŞAATI İŞİ
MAMAK ARAPLAR SOSYAL KONUTLARI VE SOSYAL TESİS İNŞAATI PROJESİ
MAMAK – ARAPLAR 496 (560)  KONUT-SOSYAL TESİS İNŞAATI İŞİ
ESERKENT SOSYAL TESİS VE ÇEVRE DÜZENLEME İNŞAATI İŞİ
MAMAK ARAPLAR 640 KONUT İKMAL İNŞAATI İŞİ
ESERKENT SOSYAL KONUTLARI ELEKTRİK VE MEKANİK TESİSATI
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR TESİSLERİ
KONYA YOLU FEN LİSESİ - DİKMEN BAĞLANTI YOLU
İZMİR CADDESİ KENTSEL TASARIM PROJE YAPIM İŞİ
MAVİ MASA BİNASI
AŞKAABAT (7. CAD.) KENTSEL TASARIM PROJE YAPIM İŞİ
ANKARA KENTİNE BOYLU AĞAÇ FİDAN VE ÇALI DİKİMİ BİTKİSELYAPIM VE BAKIM İŞİ    
ANKARA KENTİ BOYLU AĞAÇLARIN BUDANMASI VE BAKIM İŞİ
SUSUZ GÖLETİ REKREASYON ALANI İNŞAATI İŞİ
ERYAMAN  1587 ADA VE 1590-1594 ADALAR ARASI REKREASYON ALANI İNŞAATI İŞİ
GÖLBAŞI MOGAN GÖLÜ REKREASYON ALANI İNŞAATI İŞİ
GÖLBAŞI MOGAN GÖLÜ DİP TEMİZLİĞİ İNŞAATI İŞİ
ESKİŞEHİR YOLU- KONYA YOLU YAYA ÜST GEÇİT PROJE YAPIM İŞİ
ŞAFAKTEPE GENÇLİK MERKEZİ PROJE YAPIM İŞİ
İNCİRLİ SPOR TESİSLERİ PROJE YAPIM İŞİ
ŞAFAKTEPE KÜLTÜR TESİSLERİPROJE YAPIM İŞİ
MAMAK ÖZÜRLÜLER PROJESİ YAPIM İŞİ
BEYAZ MASA HİZMET BİNASI PROJE YAPIM İŞİ
AKAY KAVŞAĞINA SERGİ SALONU PROJE YAPIM İŞİ
AKSU KAVŞAĞI BELEDİYE SOSYAL HİZMET BİNASI PROJE YAPIM İŞİ
KÖPRÜLÜKAVŞAKLAR PROJE YAPIM İŞİ
DİKMEN VADİSİ II. KISIM YOL- SANAT YAPILARI VE ÇEVRE DÜZENLEME İKMAL  İNŞAATI İŞİ
DEMETEVLER HANIMLAR LOKALİ İNŞAATI İŞİ
POLATLI CADDESİ ÜST GEÇİDİ
KEÇİÖREN KALABA LİSESİ ÖNÜ YAYA ÜST GEÇİT İNŞAATI İŞİ
KONYA YOLU ÇETİN EMEÇ BULVARI – CEYHUN ATIF KANSU CAD. I. ETAP KÖPRÜLÜ KAVŞAK İNŞAATI İŞİ
SIHHİYE BEYAZ MASA HİZMET BİNASI İNŞAATI İŞİ
FEN LİSESİ- TÜRKOCAĞI- ÇİFTLİK CADDESİ KÖPRÜLÜ KAVŞAKLAR İNŞAATI İŞİ
KAZIM KARABEKİR CAD. – ODTÜ- BAYINDIRLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ- İRFAN BAŞTUĞ CAD. YAYA ÜST GEÇİT İKMAL İNŞAATI İŞİ
ESKİŞEHİR YOLU – KÖY HİZMETLERİ ÖNÜ YAYA ÜST GEÇİT İKMAL İNŞAATI
ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ SÜNLÜ KÖYÜNDE TABİİ AFETTEN DOLAYI MEYDANA GELEN HASARLARIN ONARIMI İŞİ
SİNCAN ALT GEÇİT PROJE YAPIM İŞİ
HACI BAYRAM VE  ETRAFINI  İYİLEŞTİRME PROJE YAPIM İŞİ
CEYHUN ATIF KANSU, GÖKKUŞAĞI VE 2. CAD. ALT GEÇİT İŞİ