• M
  • Hydrangeas
  • Chrysanthemum
  • M
  • M
  • M
  • M

 
Mamak İlçesi 51608/1 ve Çankaya İlçesi 28800/1, 28802/1, 28803/1, 28819/1 Ada/Parseller üzerine Kat Karşılığı Konut İnşaatı Yaptırılması İşi
İŞE BAŞLAMA TARİHİ: 08/07/13
GERÇEKLEŞME DURUMU %10